ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. ΜΟΡΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. ΜΟΡΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. ΜΟΡΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. ΜΟΡΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η οικογένεια του ζωγράφου και δάσκαλου Γιάννη Μόραλη, με πλήρη επίγνωση για τη σημασία της υλικής και άυλης κληρονομιάς που παρέλαβε από τον ίδιο και επιθυμώντας να την αξιοποιήσει δημιουργικά, προχώρησε στη σύσταση αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία

 

«Εταιρεία μελέτης, έρευνας και προβολής της νεοελληνικής τέχνης / Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης».

Έδρα της εταιρείας είναι το εργαστήριο του καλλιτέχνη στην Αθήνα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ